Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa karnego, a w szczególności:

 • obrona osób podejrzanych w postępowaniu przygotowawczym,
 • obrona osób oskarżonych w postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach,
 • sporządzanie apelacji i kasacji w sprawach karnych i karnoskarbowych,
 • obrona w sprawach o wykroczenia,
 • reprezentowanie osób i instytucji pokrzywdzonych w wyniku przestępstwa, a także dochodzenie
  odszkodowań w toku postępowania karnego,
 • reprezentowanie osób skazanych w postępowaniu karnym wykonawczym,
 • składanie wniosków o odroczenie wykonania kary i udział w postępowaniu w tym zakresie,
 • reprezentowanie skazanego w postępowaniu przed sądami penitencjarnymi w sprawach o przedterminowe warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary bądź o przerwę w wykonaniu kary,
 • sporządzanie subsydiarnego aktu oskarżenia oraz prywatnych aktów oskarżenia.