Kancelaria świadczy usługi z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, które obejmuje sprawy związane z:

  • stosunkiem pracy i poza pracowniczymi formami zatrudnienia,
  • ustaleniem istnienia stosunku pracy,
  • uznaniem wypowiedzenia o pracę za bezskuteczne,
  • odszkodowaniem za nieuzasadnione bądź niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę,
  • sprostowaniem świadectwa pracy,
  • ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi, w razie choroby lub macierzyństwa,
  • a także z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.