Prawo administracyjne i podatkowe

Kancelaria oferuje pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa administracyjnego i podatkowego, tj.:

  • odwołania od decyzji administracyjnych i podatkowych,
  • bezczynne lub przewlekłe prowadzenie postępowań administracyjnych,
  • uzyskanie koncesji, zezwoleń, licencji,
  • przygotowywanie opinii prawnych.