Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa karnego, a w szczególności:

  • obrona osób podejrzanych w postępowaniu przygotowawczym,
  • obrona osób oskarżonych w postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach,
  • sporządzanie apelacji i kasacji w sprawach karnych i karnoskarbowych,
  • obrona w sprawach o wykroczenia,
  • reprezentowanie osób i instytucji pokrzywdzonych w wyniku przestępstwa, a także dochodzenie odszkodowań w toku postępowania karnego,
  • reprezentowanie osób skazanych w postępowaniu karnym wykonawczym,
  • składanie wniosków o odroczenie wykonania kary i udział w postępowaniu w tym zakresie,
  • reprezentowanie skazanego w postępowaniu przed sądami penitencjarnymi w sprawach o przedterminowe warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary bądź o przerwę w wykonaniu kary,
  • sporządzanie subsydiarnego aktu oskarżenia oraz prywatnych aktów oskarżenia.