PRAWO CYWILNE

Kancelaria specjalizuje się także w prowadzeniu spraw dotyczących prawa cywilnego, które obejmuje sprawy z zakresu prawa własności i innych praw rzeczowych, zobowiązań oraz prawa spadkowego, a mianowicie spraw dotyczących:

 • naruszenia prawa własności,
 • zasiedzenia,
 • ustanowienia drogi koniecznej,
 • ochrony naruszonego posiadania,
 • ustanowienia służebności,
 • analizy i sporządzania umów,
 • odszkodowań komunikacyjnych lub z innych tytułów (np. zniszczone mienie, uszczerbek na zdrowiu, nienależyte wykonanie umowy),
 • stwierdzenia nabycia spadku,
 • dział spadku,
 • przyjęcia lub odrzucenia spadku,
 • roszczeń z tytułu zachowku.