Zakres usług świadczonych przez Kancelarię obejmuje również prawo rodzinne i opiekuńcze, w szczególności obejmuje sprawy o:

  • rozwód lub separację,
  • umowy majątkowe małżeńskie,
  • podział majątku wspólnego,
  • ustalenie oraz zaprzeczenie ojcostwa,
  • alimenty (np. podwyższenie lub obniżenie alimentów, uznanie obowiązku alimentacyjnego za wygasły),
  • władzę rodzicielską (np. ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej).