PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE

Kancelaria świadczy pomoc prawną z zakresu szeroko rozumianego prawa gospodarczego i handlowego, które obejmuje między innymi:

  • pomoc przy wyborze najkorzystniejszej formy działalności gospodarczej,
  • tworzenie, przekształcanie i likwidacja spółek prawa handlowego, fundacji, stowarzyszeń,
  • prowadzenie sądowych i pozasądowych czynności w celu egzekucji wierzytelności,
  • odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, dochodzeniem należności z papierów wartościowych,
  • sporządzanie aktów wewnętrznych w spółkach w postaci regulaminów, statutów, uchwał,
  • protokół zgromadzeń wspólników,
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • prowadzenie negocjacji kontraktowych,
  • bieżąca obsługa prawna podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.