• Prawo gospodarcze i handlowe
  Kwestie związane z podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej. Np. rejestracja spółek, sporządzanie umów.
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze
  Reguluje stosunki prawne w rodzinie. Np. obowiązek alimentacyjny, ustanowienie opieki nad małoletnim, adopcje, rozwód.
 • Prawo cywilne
  Normuje stosunki majątkowe i osobiste między osobami fizycznymi i prawnymi. Np. sprawy spadkowe, prawo rzeczowe, prawo zobowiązań.
 • Prawo administracyjne i podatkowe
  Stosunki prawne pomiędzy różnymi podmiotami a organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego. Np. skargi na decyzje, postanowienia administracyjne.
 • Prawo karne
  Kwestie odpowiedzialności karnej za popełnienie czynów zabronionych. Np. kradzież, pobicie.
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
  Stosunki pomiędzy pracodawcą a pracownikami oraz inne zagadnienia ściśle związane z pracą. Np. niesłuszne zwolnienie z pracy, należne, niewypłacone wynagrodzenie.